התכשיטים הסימבוליים של מיכל בן ישי
תכשיט הוא משהו שהוא מעבר ליופי ולאסטטיקה, הוא סמל שיכול לייצג לא מעט דברים
שיחה עם מיכל בן ישי בדו״ח היומי בערוץ 13
מיכל בן ישי בערוץ 13
December 04, 2022

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.